Spelhaugen 22

Utført 2006 Luftmengde 49.000m3/h.  Nytt kanalnett og luftfordeling i hele bygget.
Samlet byggmasse ca 7.000m2.