Sandviksboder 1

Utført 2004-2007 Samlet luftmengde 50.000m3/h. Total rehabilitering av verneverdig byggmasse på ca 5.000m2.
Nye aggregater med kjøling, nytt kanalnett og luftfordeling til ulikeleitakere.