Nygårdsgaten 114

Utført 2017. Utskifting av ventilasjonsaggregat med kjøling for 2-8etg. Luftmengde 28.000 m3/h

Utført 2017-19. Skiftet ut det pneumatiske VAV systemet til nytt modBus basert system i 5-8 etg.