Liavegen 1 Sky Fitness

Utført 2018. Installasjon av ventilasjon med ny luftfordeling til Sky og Crossfit. Nytt aggregat med luftmengde 12.000m3/h.