Kanalveien 5

Utført 2004. Total rehabilitering av Not- og Trålfabrikken. Nye ventilasjonsaggregater med kjøling. Samlet byggmasse 6.500 m2. Luftmengde 52.000m3/h