C. Sundtsgate 29

C. SUNDTSGATE 29. Total luftmengde 85.000m3/h. Total renovering. Installasjon av nye aggregater, kanaler og VAV system.
Samlet byggmasse ca 8.000 m2.