C.Sundstgate 27&33

Utført 2013 Totalrenovering. Ombygging til skoleformål.
Installasjon av nye aggregater, kanaler og VAV. Luftmengde 40.000m3/h